kreuk_transport.png

Faciliteiten

Transport Arie Kreuk beschikt een modern wagenpark met in totaal 20 vrachtwagens, welke zijn die voorzien van boordcomputers. Veelal zijn de wagens uitgerust met laad- en loskranen om een zending te kunnen vervoeren. Het ervaren en goed opgeleide team van chauffeurs dragen de zorg ervoor, dat uw lading in goede en vertrouwde handen is.

Vergaande automatisering
Er is fors geïnvesteerd in een vergaande automatisering van de interne organisatie.
Dat staat ervoor garant, dat zowel het hele traject van orderverwerking tot planning, facturering, loonverwerking en een optimaal tracking & tracingsysteem van de wagens, volledig onder controle is.

Ruime opslag faciliteiten
Ook voor wat betreft opslag van goederen, voor korte of langere periodes kan Transport Arie Kreuk de nodige faciliteiten bieden. Transport Arie Kreuk beschikt over circa 1000 m² voor droge opslag en een ruime 2000 m² terrein voor buitenopslag.