kreuk_transport.png

ISO, VCA en Keurmerk

Bij uitvoering van het wegtransport, opslag van bouwmaterialen, scheepsonderdelen, machines en containers is het ondernemingsbeleid gericht op continuering en verbetering.
Vanzelfsprekend worden in dit ondernemingsbeleid ook Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten betrokken.

Het KVGM-beleid is er op gericht dat het KVGM-systeem op een effectieve, sociaal maatschappelijke en economische verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden.
Dit is een direct gevolg van de markt waarin Transport Arie Kreuk B.V. opereert.