kreuk_transport.png

Keurmerk Transport & Logistiek

Wat betekent ons keurmerk voor u?
Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend Keurmerk voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Bedrijven die over het Keurmerk beschikken, voldoen aan hoge kwaliteitseisen die van belang zijn voor hun klanten. Voor opdrachtgevers is het van belang dat het Keurmerk Transport & Logistiek precies die zaken regelt waar het om gaat bij het uitbesteden van vervoer. Dat maatwerk maakt het Keurmerk Transport & Logistiek uniek en verschillend van andere kwaliteitsregelingen voor het bedrijfsleven. Het keurmerkreglement is gebaseerd op het INK-managementmodel dat zijn grondslag vindt in het internationale EFQM-model. Hierdoor vinden Nederlandse en buitenlandse klanten een waardevolle kwaliteitswaarborg in het Keurmerk Transport & Logistiek.

Het Keurmerk staat garant voor:

  • Solide bedrijfsvoering gericht op continuïteit
  • Klantgerichtheid en service als kenmerk
  • Adequate klachtenbehandeling waar nodig
  • Registratie en reductie brandstof CO2
  • Veiligheid voor medewerkers en weggebruikers
  • Zorgvuldige inzet van mensen en middelen
  • Beleid gericht op duurzaamheid en MVO
  • Marktconforme arbeidsvoorwaarden
  • Duidelijke in- en externe communicatie